صوت سنج دیجیتال

جولای 3, 2021
تراز صوت سنج
تراز صوت سنج صوت سنج وسیله ای است که به منظور اندازه گیری و تراز شدت صوت و نمایش مقدار اندازه گیری شده به کاربر بکار می رود. […]
جولای 3, 2021
دزیمتر
دزیمتر دزيمتر ميزان تراز صوت را ذخيره كرده و ميانگين مي دهد . در صنايعي كه ميزان صدا در طول زمان كار ،مختلف مي باشد و […]
جولای 3, 2021
کالیبراتور صوت سنج
کالیبراتور صوت سنج صوت سنج ها ابزاری هستند که قادر به سنجش شدت امواج صوتی هستند. صدا یک سری از امواج فشار است که از طریق واسطه ای […]
تجهیزات اندازه گیری