دزیمتر شانه ای

جولای 3, 2021
دزیمتر
دزیمتر دزيمتر ميزان تراز صوت را ذخيره كرده و ميانگين مي دهد . در صنايعي كه ميزان صدا در طول زمان كار ،مختلف مي باشد و […]
تجهیزات اندازه گیری