انواع لوکس متر

جولای 3, 2021
نحوه کار با لوکس متر
نحوه کار با لوکس متر نحوه اندازه گیری سطح روشنایی یا روشنایی محیط نیاز به استفاده از لوکس متردارد که وسایلی برای اندازه گیری روشنایی است. […]
تجهیزات اندازه گیری